etud

 

clarendon

 

 

DUYURULAR

ETUD
Enerji Tıbbı ve Uygulamaları Derneği

Banka Hesap Numaramız:

Şube: Vakıfbank / Mersinli - İzmir

IBAN: TR 30 0001 5001 5800 7306 5796 92

Değerli Üyemiz,

Bildiğiniz üzere 2005 yılında kurulmuş olan derneğimizin ilkini 2007 yılında yaptığı sempozyumun üçüncüsünü; vizyonundaki hedeflerinden olan ‘Getat Yönetmeliği’ sonrası 17-18 Kasım 2017 tarihlerinde İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Sağlıkta Kalite Derneği (SAĞKAL) ile birlikte hayata geçiriyoruz.

İlk iki gününde alanında etkili isimlerin vereceği konferanslarla programlanmış sempozyumun, üçüncü gününde de çeşitli konularda workshoplar gerçekleştirilecektir. Katılımınız ve destekleriniz önemlidir. Ayrıntıları web sitemizden takip edebilirsiniz.

Hazırlık safhasında yaşanan birtakım aksaklıklar nedeniyle duyurumuz biraz gecikse de, sempozyum sürecini hep birlikte ve en güzel şekilde tamamlayacağımızı düşünüyorum.

Yönetim Kurulu Adına
Op. Dr. Mustafa Erşin

.

Değerli Üyemiz,

Kuruluş tüzüğümüzde yeralan ve hedeflerimizin en önemlis olarak görülen , "Enerji Tıbbı ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamalarının Devlet Kurumlarınca tanınması" gerçekleşmiştir. Bundan sonraki çalışmalarımız bu tanımlama içerisinde ortaya çıkan aksaklıkların giderilmesine katkıda bulunmakla beraber, Ödeme kapsamına alınması için çalışmalar yürütmek olacaktır.

Bu anlayışla derneğimizin çalışmalarına daha aktif katılmak isteyen tüm üyelerimizi ve yeni üye olmak isteyen uygulayıcıları derneğimiz ile temasa geçmeye davet ediyoruz.

Yönetim Kurulu Adına

Op.Dr.Mustafa Erşin

 

 

kongre2018afis

 

 

26.01.2018

Sağlık; sadece bireyin vücudunda hastalık ve sakatlığın olmayışını değil, kişinin bedenen, ruhen ve sosyal yönden tam bir iyilik halinde olmasını ifade etmektedir. Sağlıklı olmak ise; günlük hayatta ki işlevlerimizi tam ve eksiksiz olarak yerine getirebilmektir. Son yıllarda insanların yaşam tarzıyla ilgili hastalıklar ve bozukluklar, tüm dünyada büyük bir sağlık endişesi haline gelmiştir.Kongremizde insanların yaşam kalitelerini arttıran ve hastalıkların semptomlarını hafifleten, iyileşme için destek olabilen teşhis ve tedavi yöntemleriyle ilgili konular işlenecektir.

Sağlık Bakanlığı’nın ilgili birimleri tarafından, geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları konusunda başarılı çalışmalar yürütülmektedir. Yapacağımız kongrede Sağlık Bakanlığı Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Yönetmeliğinde henüz yerini almamış bir takım yöntemler tartışılacak ve yetkili kurumların ilerleyen dönemde yapacağı yeni düzenlemelere ilişkin bir katkı sunulacaktır.

Hedeflerimiz doğrultusunda; konularında uzman değerli hekimlerimizin sunumuyla, başta hekimler olmak üzere, sağlık hizmeti veren özel ve tüzel kişiler ile kurumları, kamuoyu, hastaları ve basını bu konular hakkında bilgilendirmek ve bu konular hakkında edinilen bilgi ve çalışmaları katılımcılar ile paylaşılacak bir ortam planlanmıştır. Amacına uygun ve başarılı geçeceğini düşündüğümüz I. Ulusal Magnetoterapi ve Titreşim Tıbbı Kongresi’nde buluşmayı diliyoruz.

Saygılarımla,

Op. Dr. Mustafa ERŞİN
Enerji Tıbbı ve Uygulamaları Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı

 

01.12.2017

Değerli Üyelerimiz

Sağlık Bakanlığımızın düzenlemekte olduğu, "1.Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi" oturumları arasında yönetmelik kapsamında olmayan ancak oturumlarda sunum ve bildirilere açık olan başlıklar arasına;

- Tamamlayıcı Tıp'ta beslenme
- Ayurveda
- Enerji Terapileri
- Bioenerji


konuları dahil edilmiştir..

"Magnetoterapi ve Frekans Terapileri" başlıklarına ilave edilerek açılan bu oturumlar için bildiri ve poster başvuruları alınacaktır. Kongremizin resmi web sitesinde yakında açılacak olan başvurular için hazırlık yapmanızı şimdiden müjdelemek isterim.
Gelişmeler ayrıca www.itcmc.org sitesinden duyurulacaktır.

Saygılarımla
Op. Dr. Mustafa Erşin
ETUD Yön. Kur. Bşk.
ITCMC 2018 Düzenleme Kurulu Üyesi

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

 

14.09.2017

Değerli Üyelerimiz

Bildiğiniz gibi, Enerji Tıbbı ve Uygulamaları Derneği olarak ilkini 2007, ikincisini ise 2008 yılında gerçekleştirdiğimiz sempozyumların üçüncüsünü,  Sağlık Bakanlığımızın 2014 yılında yayınlamış olduğu “Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği” sonrasındaki süreçte ,   17-18  Kasım 2017 tarihlerinde İzmir’de III. Ulusal Tamamlayıcı Tıp Sempozyumu ismiyle hayata geçirmek için yaptığımız hazırlıklarımız son aşamasına gelmiştir..

Bu hazırlıklar kapsamında  oluşturulan düzenleme kurulumuzun yaptığı görüşmeler sonucunda, sempozyumun İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Sağlıkta Kalite Derneği’nin (SAĞKAL) destekleriyle gerçekleştirileceği kararlaştırılmış olup; katılım ve desteklerinden dolayı adı geçen kuruluşlara şükranlarımızı sunarız.

Öte yandan yapılan görüşmeler sonrasında İzmir Tabip Odası yönetim kurulunca yapılan açıklamada sempozyuma destek ve dahil olmayacakları tarafımıza bildirilmiştir.

Gerek sempozyum sürecinde verdikleri  destek, gerekse İzmir Adına  ‘Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi’ oluşturulması çalışmalarına gösterdiği yakın ilgi ve çabalarından dolayı , İl Sağlık Müdürümüz Dr.Bediha Salnur’a   Tüm Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulayıcıları, dernek üyelerimiz , ve Yönetim Kurulumuz adına  ayrıca teşekkür etmek isteriz.

Sempozyum sürecimizi derneğimizin web sitesinden takip edebilir, görüş ve önerilerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz.

Saygılarımla.
Op. Dr. Mustafa ERŞİN
Yönetim Kurulu Başkanı

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

 

04.07.2017

Değerli Üyemiz;

Enerji Tıbbı ve Uygulamaları Derneği olarak misyonumuz; Modern Tıp eğitimi ve uygulamaları ile birlikte tüm dünyada yaygın olarak tanınıp uygulanan Enerji Tıbbı ve tamamlayıcı Tıp yöntemlerini sahiplenerek ehil eller tarafından uygulanmasını sağlamak ve gelişmesine katkıda bulunmaktır


Enerji Tıbbı ve tamamlayıcı tıp uygulamalarının ulusal sağlık sistemimiz  içerisinde hak ettiği yere ulaşması, kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında uygulanması için düzenlemelerin yapılması, sosyal güvenlik sistemlerince tanınır hale gelmesini sağlamak olan vizyonumuz; 2014 yılında Sağlık Bakanlığı’nca yayınlanan Geleneksel Ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği ile büyük oranda gerçekleşmiştir.


Derneğimiz Kurulduğu tarihten itibaren düzenlemiş olduğu seminer sempozyum ve kongre çalışmaları ile bu amaca uygun aktiviteler yapmış olup,  2007 ve 2008 yıllarında yapılan sempozyumların bilgileri web sitemizde mevcuttur.

.
Sağlık Bakanlığı Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği kapsamındaki uygulamaların Hekimler ve Diğer sağlık çalışanlarına aktarılması ve bu konuların farkındalık yaratılarak daha iyi anlaşılması adına Enerji Tıbbı ve Uygulamaları Derneği olarak; Kasım 2017 tarihlerinde İzmir’de III. Ulusal Tamamlayıcı Tıp Sempozyumu düzenlenmesi planlanmıştır.


Bu çalışmalar kapsamında İzmir Tabip Odası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Komisyonu aracılığı ile Tüm Tabip Odası üyelerinin ve İzmir İl Sağlık Müdürlüğü işbirliği ile kamuda görevli Hekim ve Sağlık çalışanları ile Tıp Fakültesi Öğrencilerinin de bilgilendirilmesi hedeflenmiştir.


Bazı  Üniversitelerimizin  Bünyesindeki Tıp Fakülteleri’nin eğitim müfredatına dahil edilmiş uygulamalar olduğu düşünülürse ve bu konuda Üniversitelerimizin bu çalışmalara dahil edilmesi gerekliliği kaçınılmazdır. Bu kapsamda Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi ile yapılan ön görüşme olumlu sonuçlanmış olup diğer üniversitelerimizden de cevap beklenmektedir.


III. Ulusal Tamamlayıcı Tıp Sempozyumunun  amacına uygun hazırlanması ve  tamamlanması hususlarında Siz değerli üyelerimizin de , görüş/öneri ve iş birliğine ihtiyaç duyulmaktadır. Sempozyumun icrasına yönelik “Düzenleme Kurulunun” teşekkülü ve diğer konuların yürütülmesi için her türlü destek ve iş birliğinizi talep etmekteyiz.

Saygılarımla.

Op. Dr. Mustafa ERŞİN
Enerji Tıbbı ve Uygulamaları Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

23.05.2016

Değerli üyelerimiz,

   Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları yönetmeliği yayınlandıktan sonra; uygulamada yaşanan aksaklıkların giderilmesi ve bu konuda yapılacak çalışmalar hususunda İzmir İl Sağlık Müdürü Dr. Ayhan İzzettinoğlu ile geniş kapsamlı bir görüşme gerçekleştirilmiştir.

   ETUD Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Mustafa Erşin tarafından gerçekleştirilen bu görüşmede, yönetmeliğin yayınlandığı günden itibaren uygulayıcı hekim ve sağlık personelinin yaşadığı sorunlar aktarılmıştır.

   Yönetmeliğin yayınlanmasıyla yaşanmakta olan bu sorunların ortadan kalkacağı düşünülürken, gerçek anlamda yürürlüğün olmaması nedeniyle daha farklı problemlere dönüştüğü gözlenmiştir. Geçmişte alınmış olan eğitimlerin denkliğinin kabul edilmemesi, 19 aydır eğitim ve sertifikasyon çalışmalarının başlatılmaması sebebiyle; uygulayıcıların yetkinliği tanımlanamamaktadır. Bu süreçteki belirsizlikler hem üyelerimiz, hem de bu uygulamaları talep eden hastalar tarafından bizlere aktarılmaktadır.

  Bu görüşlerin paylaşılmasıyla İl Sağlık Müdürümüz Sayın Dr. İzzettinoğlu’nun konuya yaklaşımı ve değerlendirmeleri son derece olumlu olmuş ve bu sorunların çözümü için işbirliğine hazır oldukları ifade edilmiştir.

   Bu kapsamda gerek üyelerimiz, gerekse bu konuyla ilgilenen tüm sağlık personellerinin yaşadığı sorunlar ve çözüm önerilerine ilişkin geniş katılımlı bir sempozyum düzenlenecektir.

Bu vesileyle İzmir İl Sağlık Müdürümüz  Dr. Ayhan  İzzettinoğlu’na yaklaşımı ve ilgilerinden dolayı teşekkür ederiz.

Enerji Tıbbı ve Uygulamaları Derneği
Yönetim Kurulu Adına  Yönetim Kurulu Başkanı

Op.Dr.Mustafa Erşin

23.05.2016

 

 

 

GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ YAYINLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR

27.10.2014 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE YAYINLANAN YÖNETMELİĞE ERİŞİM İÇİN

TIKLAYINIZ

YÖNETMELİK