etud

 

clarendon

 

 

DUYURULAR

 

Değerli Üyemiz,

Kuruluş tüzüğümüzde yeralan ve hedeflerimizin en önemlis olarak görülen , "Enerji Tıbbı ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamalarının Devlet Kurumlarınca tanınması" gerçekleşmiştir. Bundan sonraki çalışmalarımız bu tanımlama içerisinde ortaya çıkan aksaklıkların giderilmesine katkıda bulunmakla beraber, Ödeme kapsamına alınması için çalışmalar yürütmek olacaktır.

Bu anlayışla derneğimizin çalışmalarına daha aktif katılmak isteyen tüm üyelerimizi ve yeni üye olmak isteyen uygulayıcıları derneğimiz ile temasa geçmeye davet ediyoruz.

Yönetim Kurulu Adına

Op.Dr.Mustafa Erşin

 

 

 

04.07.2017

Değerli Üyemiz;

Enerji Tıbbı ve Uygulamaları Derneği olarak misyonumuz; Modern Tıp eğitimi ve uygulamaları ile birlikte tüm dünyada yaygın olarak tanınıp uygulanan Enerji Tıbbı ve tamamlayıcı Tıp yöntemlerini sahiplenerek ehil eller tarafından uygulanmasını sağlamak ve gelişmesine katkıda bulunmaktır


Enerji Tıbbı ve tamamlayıcı tıp uygulamalarının ulusal sağlık sistemimiz  içerisinde hak ettiği yere ulaşması, kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında uygulanması için düzenlemelerin yapılması, sosyal güvenlik sistemlerince tanınır hale gelmesini sağlamak olan vizyonumuz; 2014 yılında Sağlık Bakanlığı’nca yayınlanan Geleneksel Ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği ile büyük oranda gerçekleşmiştir.


Derneğimiz Kurulduğu tarihten itibaren düzenlemiş olduğu seminer sempozyum ve kongre çalışmaları ile bu amaca uygun aktiviteler yapmış olup,  2007 ve 2008 yıllarında yapılan sempozyumların bilgileri web sitemizde mevcuttur.

.
Sağlık Bakanlığı Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği kapsamındaki uygulamaların Hekimler ve Diğer sağlık çalışanlarına aktarılması ve bu konuların farkındalık yaratılarak daha iyi anlaşılması adına Enerji Tıbbı ve Uygulamaları Derneği olarak; Kasım 2017 tarihlerinde İzmir’de III. Ulusal Tamamlayıcı Tıp Sempozyumu düzenlenmesi planlanmıştır.


Bu çalışmalar kapsamında İzmir Tabip Odası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Komisyonu aracılığı ile Tüm Tabip Odası üyelerinin ve İzmir İl Sağlık Müdürlüğü işbirliği ile kamuda görevli Hekim ve Sağlık çalışanları ile Tıp Fakültesi Öğrencilerinin de bilgilendirilmesi hedeflenmiştir.


Bazı  Üniversitelerimizin  Bünyesindeki Tıp Fakülteleri’nin eğitim müfredatına dahil edilmiş uygulamalar olduğu düşünülürse ve bu konuda Üniversitelerimizin bu çalışmalara dahil edilmesi gerekliliği kaçınılmazdır. Bu kapsamda Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi ile yapılan ön görüşme olumlu sonuçlanmış olup diğer üniversitelerimizden de cevap beklenmektedir.


III. Ulusal Tamamlayıcı Tıp Sempozyumunun  amacına uygun hazırlanması ve  tamamlanması hususlarında Siz değerli üyelerimizin de , görüş/öneri ve iş birliğine ihtiyaç duyulmaktadır. Sempozyumun icrasına yönelik “Düzenleme Kurulunun” teşekkülü ve diğer konuların yürütülmesi için her türlü destek ve iş birliğinizi talep etmekteyiz.

Saygılarımla.

Op. Dr. Mustafa ERŞİN
Enerji Tıbbı ve Uygulamaları Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

23.05.2016

Değerli üyelerimiz,

   Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları yönetmeliği yayınlandıktan sonra; uygulamada yaşanan aksaklıkların giderilmesi ve bu konuda yapılacak çalışmalar hususunda İzmir İl Sağlık Müdürü Dr. Ayhan İzzettinoğlu ile geniş kapsamlı bir görüşme gerçekleştirilmiştir.

   ETUD Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Mustafa Erşin tarafından gerçekleştirilen bu görüşmede, yönetmeliğin yayınlandığı günden itibaren uygulayıcı hekim ve sağlık personelinin yaşadığı sorunlar aktarılmıştır.

   Yönetmeliğin yayınlanmasıyla yaşanmakta olan bu sorunların ortadan kalkacağı düşünülürken, gerçek anlamda yürürlüğün olmaması nedeniyle daha farklı problemlere dönüştüğü gözlenmiştir. Geçmişte alınmış olan eğitimlerin denkliğinin kabul edilmemesi, 19 aydır eğitim ve sertifikasyon çalışmalarının başlatılmaması sebebiyle; uygulayıcıların yetkinliği tanımlanamamaktadır. Bu süreçteki belirsizlikler hem üyelerimiz, hem de bu uygulamaları talep eden hastalar tarafından bizlere aktarılmaktadır.

  Bu görüşlerin paylaşılmasıyla İl Sağlık Müdürümüz Sayın Dr. İzzettinoğlu’nun konuya yaklaşımı ve değerlendirmeleri son derece olumlu olmuş ve bu sorunların çözümü için işbirliğine hazır oldukları ifade edilmiştir.

   Bu kapsamda gerek üyelerimiz, gerekse bu konuyla ilgilenen tüm sağlık personellerinin yaşadığı sorunlar ve çözüm önerilerine ilişkin geniş katılımlı bir sempozyum düzenlenecektir.

Bu vesileyle İzmir İl Sağlık Müdürümüz  Dr. Ayhan  İzzettinoğlu’na yaklaşımı ve ilgilerinden dolayı teşekkür ederiz.

Enerji Tıbbı ve Uygulamaları Derneği
Yönetim Kurulu Adına  Yönetim Kurulu Başkanı

Op.Dr.Mustafa Erşin

23.05.2016

 

 

 

GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ YAYINLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR

27.10.2014 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE YAYINLANAN YÖNETMELİĞE ERİŞİM İÇİN

TIKLAYINIZ

YÖNETMELİK