etud

 

clarendon

 

 

Enerji Tıbbı / Tamamlayıcı Tıp Sempozyumu

Derneğimizin kuruluş amaçlarının başında gelen ve hekimler başta olmak üzere sağlık hizmeti veren özel ve tüzel kişiler ile kurumları, kamuoyunu, hastaları, basını, Tamamlayıcı Tıp / Enerji Tıbbı metotları hakkında doğru bilgilendirmek, yıllarca geleneksel tedavi metotları olarak adlandırılarak dışlanmış, ancak uygulama sonuçlarına göre tekrar önem kazanan bilgileri  derinlemesine inceleyerek bu metotların ortaya çıkarmış olduğu etki sistemini açıklamak,  bu konuda yapılmış olan araştırmaları , edinilen bilgi ve çalışmaları katılımcılar  ve kamuoyu ile paylaşmak amacıyla düzenlenmiştir.

Saygılarımızla

E T U D Yönetim Kurulu

Sempozyum Sayfaları İçin Tıklayınız

 

Tamamlayıcı Tıp olarak tanımlanan ve halen Modern Tıp Uygulamaları yanında birçok kesim tarafından zaman zaman bilinçsizce uygulanan yöntem ve disiplinlerin,  tedavi ve terapilerde söz sahibi yetkin kişilerce sahiplenilmesini sağlamak , bilinçsiz ve kötü niyetli uygulamaların önüne geçmek gereklidir.
Bunu sağlamanın yolu ise onlara karşı olmak değil , tedavi edici uygulamaları kimlerin ne şekilde yapması gerektiğinin belirlenmesini sağlamaktır.  
Bu uygulamalara oluşan talebe sağlıklı bir cevap vermek bizlerin görevi olmalıdır.


Bu anlayışla yapılan çalışmaları biraraya getirmek amacıyla 2005 yılında kurulan derneğimiz, uygulayıcıların yaptığı çalışmaların değerlendirilmesi ve bilgi paylaşımını hedeflemiştir.
Yöntem ve disiplinleri uygulamak ve bu konudaki birikimlerden yararlanmak isteyenlere yön göstermek , doğru uygulamaların yaygınlaşmasını sağlayacaktır.
Gerek tedavi arayışı içindekiler, gerekse sağlığa bakış açısı ile kaybetmeden değerini bilen insanlarımıza da bu arayışlarında yardımcı olabilmeyi umuyoruz.