etud

 

clarendon

 

 

Enerji Tıbbı / Tamamlayıcı Tıp Sempozyumu

Derneğimizin kuruluş amaçlarının başında gelen ve hekimler başta olmak üzere sağlık hizmeti veren özel ve tüzel kişiler ile kurumları, kamuoyunu, hastaları, basını, Tamamlayıcı Tıp / Enerji Tıbbı metotları hakkında doğru bilgilendirmek, yıllarca geleneksel tedavi metotları olarak adlandırılarak dışlanmış, ancak uygulama sonuçlarına göre tekrar önem kazanan bilgileri  derinlemesine inceleyerek bu metotların ortaya çıkarmış olduğu etki sistemini açıklamak,  bu konuda yapılmış olan araştırmaları , edinilen bilgi ve çalışmaları katılımcılar  ve kamuoyu ile paylaşmak amacıyla düzenlenmiştir.

Saygılarımızla

E T U D Yönetim Kurulu

Sempozyum Sayfaları İçin Tıklayınız

 


Enerji Tıbbı Tanımı ve Felsefesi

 

Evrensel tanımına uygun olarak sağlığın;  bedensel, ruhsal, duygusal ve sosyal olarak tam bir iyilik hali olduğunu kabul etmek gerekir. Tıbbın temel ilkesi olan “Hastalık yoktur, hasta vardır”  prensibi temel yaklaşım biçimi olmalıdır.
Yaşam ve sağlığın kaynağı enerji olup organizmaların yaşamsal fonksiyonlarının ana hedefi de enerji üretimidir. Bu yaklaşımda  sağlığı oluşturan temel unsurların  sürdürülebilmesi için gerekli enerjinin üretimindeki aksamaların ortadan kaldırılması ve bunların tekrar eski haline yani sağlıklı hale getirilmesi anlaşılmalıdır.  Her türlü düzensizlik , bozulma veya hastalık halinin ortaya çıkmasında hücre düzeyindeki yaşamsal faaliyetlerin aksaması yatmaktadır. Buradaki temel düşünce , her türlü desteğin sadece hastalık  ortaya çıktıktan sonra değil , bu süreçlerin başlangıcında verilmesidir.