PROJEYE İLİŞKİN BİLGİLER


Proje Adı:

Geleneksel Ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları hakkında kamuoyunun ve halkımızın eğitim ve bilgi düzeyinin arttırılması projesi

Proje Amacı:

Geleneksel Ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamalarının ehil eller ve yetkilendirilmiş uygulayıcılar tarafından yapılması gerektiği konusunda farkındalık oluşturmak gerekmektedir. Bu uygulamalar hakkında halkın ve sağlık personelinin bilgilendirilmesi ile bilinçlendirilmesi amaçlanmıştır.

Projenin Konusu:

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanarak 2014 yılında yürürlüğe giren "Geleneksel Ve
Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği" ile sağlık sistemimizde yerini alan uygulamalar hakkında potansiyel uygulayıcı olabilecek hekimler ve sağlık personelinin ve halkımızın bilinç düzeyinin arttırılmasıdır. Yönetmelikte tanımlanmış 15 geleneksel tıp uygulamasının yararları ve uygulanması hakkında halkımız toplantılarla bilgilendirilecek ve farkındalığı artacaktır.

Proje Gerekçesi:

Halen ülkemizde konu hakkında bilgisiz kişiler tarafından pek çok geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulaması yapılmaktadır.  Bu konuda Sağlık Bakanlığı denetimindeki kişi ve kuruluşlarca yürütülen geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarının halka tanıtılmasını sağlamak büyük bir önem taşımaktadır.  Yürütülecek çalışmalarla halkın sağlığına zarar verecek uygulamalardan korunması, geleneksel tıp uygulamalarının işin ehli olan kişi ve kurumlarca yürütülmesi sağlanacaktır.

Hedefler

1. GETAT yöntemlerinin yalnızca yetkilendirilmiş hekimler ve sağlık personeli tarafından uygulanması
2. GETAT yöntemlerine var olan talebin yetkili uygulayıcılara yönlendirilmesi
3. Uygulayıcılar ve yöntemler hakkında halkımızın bilgi düzeyinin arttırılması
4. Ülkemizdeki uygulayıcıların veri tabanını oluşturmak ve halkın erişimine sunmak
5. Yönetmelik kapsamına alınması için çalışma yapılan uygulamalara katkı sunmak
6. Hekimler ve sağlık personelinin uygulamalar hakkında bilgilenmesini sağlamak
7. Halkımızın uygulamalar hakkında doğru bilgilere ulaşmasını sağlamak