etud

 

clarendon

 

 

Enerji Tıbbı / Tamamlayıcı Tıp Sempozyumu

Derneğimizin kuruluş amaçlarının başında gelen ve hekimler başta olmak üzere sağlık hizmeti veren özel ve tüzel kişiler ile kurumları, kamuoyunu, hastaları, basını, Tamamlayıcı Tıp / Enerji Tıbbı metotları hakkında doğru bilgilendirmek, yıllarca geleneksel tedavi metotları olarak adlandırılarak dışlanmış, ancak uygulama sonuçlarına göre tekrar önem kazanan bilgileri  derinlemesine inceleyerek bu metotların ortaya çıkarmış olduğu etki sistemini açıklamak,  bu konuda yapılmış olan araştırmaları , edinilen bilgi ve çalışmaları katılımcılar  ve kamuoyu ile paylaşmak amacıyla düzenlenmiştir.

Saygılarımızla

E T U D Yönetim Kurulu

Sempozyum Sayfaları İçin Tıklayınız

 

Dernek Üyeliğimiz,

Koruyucu , destekleyici, tedavi edici ve yardımcı sağlık hizmetleri alanında eğitimlerini tamamlayıp ülkemizde  faaliyet göstermelerine izin verilmiş olan gerçek kişiler (Hekim, diş hekimi,psikolog, eczacı, biyolog, mikrobiyolog,  fizyoterapist, v.b) ile kanun ve mevzuata göre kurulmuş ve koruyucu, destekleyici, tedavi edici, yardımcı  sağlık hizmetleri alanında faaliyet göstermelerine izin verilmiş olan her türlü tüzel kişilik niteliğine haiz şirket, işletme , dernek, vakıf , diğer kurum ve kuruluşlar, sivil toplum kuruluşlarının yasal temsilcileri derneğe üye olabilir

Üyelik için gerekli belgeler

Üyelik başvuru formu