etud

 

clarendon

 

 

Enerji Tıbbı / Tamamlayıcı Tıp Sempozyumu

Derneğimizin kuruluş amaçlarının başında gelen ve hekimler başta olmak üzere sağlık hizmeti veren özel ve tüzel kişiler ile kurumları, kamuoyunu, hastaları, basını, Tamamlayıcı Tıp / Enerji Tıbbı metotları hakkında doğru bilgilendirmek, yıllarca geleneksel tedavi metotları olarak adlandırılarak dışlanmış, ancak uygulama sonuçlarına göre tekrar önem kazanan bilgileri  derinlemesine inceleyerek bu metotların ortaya çıkarmış olduğu etki sistemini açıklamak,  bu konuda yapılmış olan araştırmaları , edinilen bilgi ve çalışmaları katılımcılar  ve kamuoyu ile paylaşmak amacıyla düzenlenmiştir.

Saygılarımızla

E T U D Yönetim Kurulu

Sempozyum Sayfaları İçin Tıklayınız

 

 

E T U D
Enerji Tıbbı ve Uygulamaları Derneği

Vizyonumuz

Enerji Tıbbı ve tamamlayıcı tıp uygulamalarının ulusal sağlık sistemimiz  içerisinde hak ettiği yere ulaşması, kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında uygulanması için düzenlemelerin yapılması, sosyal güvenlik sistemlerince tanınır hale gelmesini sağlamaktır.